Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ tư ngày 28/11

7h30

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường năm 2019 (Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học quản lý và Kinh tế)

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đ/c trong Hội đồng (Theo Quyết định 783/QĐ-ĐHCNVT ngày 08/11/2018) và các chủ nhiệm đề tài

line

Thông tin khác