Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ ba ngày 09/7

7h00

Họp Hội đồng tuyển sinh

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

(Thường trực chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Thứ tư ngày 10/7

7h00

7h30

7h30

7h30

7h30

8h00

- Khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 306 nhà C1

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Phân tích và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

 

- Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 105 nhà C1

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Hóa học và sinh viên lớp CH1Đ15

 

- Khoa Điện tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 201, 202, 205 nhà C2

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Điện và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

 

- Khoa Kinh tế tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 204 cơ sở Việt Trì

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

 

- Khoa Cơ khí tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 303, 305 nhà C2

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Cơ khí và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

 

- Khoa Công nghệ Môi trường tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 301 nhà C1

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Môi trường và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

 

* Các khoa trân trọng Kính mời các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các giảng viên và sinh viên quan tâm đến dự

Thứ năm ngày 11/7

7h30

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Địa điểm: Tại phòng 204 cơ sở Việt Trì

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và sinh viên khóa tuyển sinh 2015

Kính mời các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các giảng viên và sinh viên quan tâm đến dự

line

Thông tin khác