Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ tư ngày 24/7

9h00

Làm việc với Vụ Cơ sở Vật chất-Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Giám hiệu- Đ/c Vũ Đình Ngọ (Hiệu trưởng); Đ/c Trần Thị Hằng (Phó Hiệu trưởng) và một số thành viên theo giấy mời

 

line

Thông tin khác