Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ sáu ngày 26/7

15h00

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa; Trưởng, Phó phòng Công tác sinh viên; Trưởng các phòng: Quản lý Đào tạo, Tài chính Kế toán, Tuyển sinh và HTĐT, Khoa học, CN&HTQT

Mời Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên dự

 

line

Thông tin khác