Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/7 ĐẾN NGÀY 13/7/2018


Thứ sáu ngày 06/7

7h30

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

Thứ hai ngày 09/7

14h00

 

Làm việc với Công ty TNHH AI Việt Nam

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Giám hiệu- Đ/c Trần Thị Hằng (PHT), trưởng phòng Quản lý Đào tạo, đ/c Nguyễn Quốc Khánh khoa Công nghệ Thông tin

Thứ tư ngày 11/7

8h00

 

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 6/2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

line

Thông tin khác