Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 03/7 ĐẾN NGÀY 07/7/2017


Thứ ba ngày 04/7

7h00

 

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 6/2017

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính; Đào tạo, Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính (Đ/c Ánh)

 

line

Thông tin khác