Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 06/11 ĐẾN NGÀY 10/11/2017


Thứ hai ngày 06/11

7h00-8h00

 

 

 

8h00-8h30

 

 

8h30-9h00

 

Tại phòng 201 nhà 7 tầng

- Họp giao ban cán bộ chủ chốt

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

Mời Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN dự

 

- Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

- Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 10/2017

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Đào tạo

line

Thông tin khác