Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 07/3/2016 ĐẾN NGÀY 11/3/2016


Thứ hai ngày 07/3

13h-15h

 

 

 

 

 

 

15h-17h

 

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường ĐHCN Việt Trì

Địa điểm: phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đ/c trong Ban Giám khảo, Ban thư ký theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHCNVT ngày 28/9/2015

 

Họp tổ tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Địa điểm: phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Giám hiệu (đ/c Khoái), Trưởng phòng Tuyển sinh và QHVDN, các đ/c có tên trong Quyết định số 90/QĐ-ĐHCNVT ngày 03/3/2016

 

Thứ sáu ngày 11/3

7h00

Họp Hội đồng chấm thi vòng sơ khảo cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường ĐHCN Việt Trì

Địa điểm: phòng 305 nhà C1

TP: Các đ/c trong Ban Giám khảo, Ban thư ký

- Các tác giả có giải pháp dự thi (chuẩn bị báo cáo bằng PowerPoint kết quả nghiên cứu của mình)

- Kính mời đ/c Trưởng Ban tổ chức dự

line

Thông tin khác