Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018


Thứ hai ngày 08/10

8h00

Tại phòng 201 nhà C3

Họp triển khai công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng: Khảo thí và ĐBCLĐT, Quản lý Đào tạo; Trưởng các đơn vị; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên

10h00

Họp Giám hiệu

TP: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Quản lý Đào tạo dự

Thứ ba ngày 09/10

8h00

Đoàn cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Công Thương về làm việc với Nhà trường

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Đ/c Hiệu trưởng, đ/c Vũ Đức Bình (PHT); Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đ/c Trần Anh Tuấn (CV phòng TCHC)

 

Thứ năm ngày 11/10

8h00

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 9/2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

line

Thông tin khác