Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN NGÀY 13/10/2017


Thứ hai ngày 09/10

13h00

 

 

 

 

 

15h00

 

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 9/2017

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

Lãnh đạo nhà trường làm việc với Hiệu trưởng trường Đại học Caen-Cộng hòa Pháp

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Quản lý Đào tạo, Khoa học Công nghệ và HTQT

 

Thứ tư ngày 11/10

7h00

 

Họp thông qua nội dung, chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức dự án “Xây dựng nông thôn mới”

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Ban nội dung; Giám hiệu (Đ/c Tâm -Phó Hiệu trưởng)

Kính mời đồng chí Hiệu trưởng dự

(Đề nghị các đồng chí trưởng nhóm: Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Thanh Tân chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

line

Thông tin khác