Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN NGÀY 13/4/2018


Thứ hai ngày 09/4

13h00

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban thường vụ

15h00

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 3/2018

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

Thứ tư ngày 11/4

7h00

 

Họp xét kinh phí đề tài cấp trường năm 2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

line

Thông tin khác