Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/11 ĐẾN NGÀY 16/11/2018


Thứ bẩy ngày 10/11

14h00

Khoa Kinh tế tổ chức Seminar “Chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học”

Địa điểm : Tại văn phòng khoa

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế

Kính mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các giảng viên quan tâm đến dự

Thứ hai ngày 12/11

7h00

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Ban xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo

TP: Các đồng chí trong Ban

(Theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHCNVT ngày 12/9/2018)

10h00

Họp bàn về việc bổ sung thời lượng một số học phần thuộc khoa Khoa học Cơ bản quản lý

TP: Giám hiệu- Đ/c Trần Thị Hằng (PHT); Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Khoa khoa Khoa học Cơ bản: Trưởng khoa, trưởng các bộ môn; Trưởng khoa: Điện, Cơ khí

15h00

Khoa Điện tổ chức Seminar khoa học “Truyền thông Modbus trong công nghiệp”

Địa điểm: Tại phòng 301 nhà C1

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Điện

Mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các giảng viên và sinh viên quan tâm đến dự

Thứ ba ngày 13/11

8h00

Tại phòng 201 nhà C3

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 10/2018

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Trạm Y tế

TP: Trưởng, Phó phòng Tổ chức Hành chính và toàn thể viên chức Trạm Y tế

line

Thông tin khác