Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 15/6/2018


Thứ ba ngày 12/6

7h00-8h00

 

Tại phòng 201 nhà C3

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 5/2018

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

8h00-9h00

Họp xét lên lương đợt I/2018

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

9h00

Họp tập thể lãnh đạo

TP: Ban Giám hiệu, các đồng chí trong Đảng ủy

Thứ năm ngày 14/6

7h00

 

 

Hội nghị Khoa học sinh viên

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Theo Kế hoạch số 22/KH-ĐHCNVT ngày 23 tháng 5 năm 2018

Thứ sáu ngày 15/6

7h00- 8h00

[[Tại phòng 201 nhà C3

Họp Ban xây dựng chương trình mở ngành: Công nghệ Thực phẩm

TP: Đ/c Trần Thị Hằng-PHT; Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Ban xây dựng chương trình mở ngành CN Thực phẩm của khoa CN Môi trường

8h00- 9h00

Họp Ban xây dựng chương trình mở ngành: Hóa dược

TP: Đ/c Trần Thị Hằng-PHT; Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Ban xây dựng chương trình mở ngành Hóa dược của khoa CN Hóa học

9h00- 10h00

Họp Ban xây dựng chương trình mở ngành: Công nghệ Ô tô

TP: Ban Giám hiệu: Đ/c Trần Thị Hằng, Vũ Đức Bình; Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Ban xây dựng chương trình mở ngành Ô tô của khoa Cơ Khí

9h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của củ nghệ trắng trồng ở huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, của chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Minh Hải-Khoa Công nghệ Hóa học

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

line

Thông tin khác