Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/8 ĐẾN NGÀY 16/8/2019


Chủ nhật ngày 11/8

7h00

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa học 2015-2019

Các đơn vị phân công cán bộ thực hiện theo Kế hoạch số 30/KH-ĐHCNVT ngày 05/8/2019

Thứ hai ngày 12/8

7h00

Đón sinh viên khóa tuyển sinh 2019 tựu trường tại cơ sở Lâm Thao và cơ sở Việt Trì

Các đơn vị phân công cán bộ thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-ĐHCNVT ngày 07/8/2019

Thứ tư ngày 15/8

7h30

Họp bàn về công tác Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

Nội dung: Thông qua quy định về hoạt động của mạng lưới ĐBCL; Thông qua kế hoạch ĐBCL năm học 2019-2020

(Tài liệu gửi vào Email của các đơn vị)

line

Thông tin khác