Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/4 ĐẾN NGÀY 20/4/2018


Thứ bẩy ngày 14/4

8h00

Ban Giám hiệu làm việc với các giáo sư của Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

Mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng Khoa học CN&HTQT; Trưởng các khoa: Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Phân tích, Công nghệ Môi trường dự

 

Thứ hai ngày 16/4

7h30

 

Họp Giám hiệu

Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu

Mời trưởng phòng Tổ chức Hành chính dự

 

Thứ tư ngày 18/4

14h00

 

Họp nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KHCN độc lập cấp nhà nước do trường ĐHCNVT chủ trì

Địa điểm: Tại Bộ Khoa học Công nghệ

TP: Chủ nhiệm, thư ký và một số thành viên đề tài (có giấy mời) dự

 

Thứ sáu ngày 20/4

15h00

 

Họp Đảng ủy mở rộng

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ

line

Thông tin khác