Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN NGÀY 18/5/2018


Thứ hai ngày 14/5

13h00

 

 

Họp Hội đồng cố vấn học tập

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

(Theo Quyết định số 167/QĐ-ĐHCNVT ngày 02/4/2018)

 

Thứ ba ngày 15/5

14h00

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu công nghệ tách chiết cafein từ chè Phú Thọ sản xuất chè tan khử cafein” của chủ nhiệm đề tài TS.Trần Thị Hằng

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Hội đồng nghiệm thu; Ban chủ nhiệm đề tài

line

Thông tin khác