Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 19/01/2018


Thứ ba ngày 16/01

7h00

 

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 12/2017

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

Thứ tư ngày 17/01

13h00

 

Ban chấp hành Đảng ủy làm việc với Huyện ủy Lâm Thao

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Ban chấp hành

line

Thông tin khác