Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 19/10/2018


Thứ hai ngày 15/10

10h00

 

 

 

14h00

Tại phòng 201 nhà C3

Làm việc với “Cơ quan xúc tiến phát triển nguồn nhân lực nước ngoài của Nhật”

TP: Giám hiệu (Đ/c Trần Thị Hằng-PHT), Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

 

Họp Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Đảng ủy

 

Thứ tư ngày 17/10

7h30

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Hội đồng (Theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHCNVT ngày 11/10/2018)

 

 

 

line

Thông tin khác