Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN NGÀY 20/9/2019


Thứ hai ngày 16/914h00 Họp Đảng ủy

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy


Thứ ba ngày 17/97h30
Họp nhóm xây dựng chương trình tăng trưởng xanh

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các thành viên trong nhóm(Các thành viên chuẩn bị tài liệu báo cáo)

line

Thông tin khác