Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 22/6/2018


Thứ ba ngày 19/6

7h00

 

 

Họp Ban xây dựng chương trình mở ngành Hóa dược

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Đ/c Trần Thị Hằng-PHT, trưởng phòng Quản lý Đào tạo, các đ/c thuộc Ban xây dựng chương trình khoa Công nghệ Hóa học

 

 

Thứ tư ngày 20/6

7h30

 

 

Tập huấn cho cán bộ đi làm thi THPT Quốc Gia năm 2018

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Các đồng chí có tên trong Quyết định số 309/QĐ-ĐHCNVT ngày 25/5/2018

Kính mời đ/c Hiệu trưởng dự và chỉ đạo

 

 

line

Thông tin khác