Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 19/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2019


Thứ hai ngày 19/8

9h30'

- Đón sinh viên khóa tuyển sinh 2019 tựu trường tại cơ sở Lâm Thao và cơ sở Việt Trì

Các đơn vị phân công cán bộ thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-ĐHCNVT ngày 07/8/2019

- Họp hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong hội đồng

 

Thứ ba ngày 20/8

7h30'

13h30'

Tại phòng 201 nhà C3

- Họp Giám hiệu

TP: Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng TC-HC dự

 

- Seminar chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

TP: Ban xây dựng và chỉnh sửa CTĐT theo hệ thống tiến chỉ

 

Thứ năm ngày 22/8

13h30'

Công đoàn trường họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong BCH công đoàn trường

 

Thứ  sáu ngày 23/8

14h00'

Họp xét xếp hạng năm đào tạo và học lực cho sinh viên HK2 năm học 2018-2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa quản lý sinh viên; Trưởng phòng; Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Khảo thí & ĐBCLĐT, Tuyển sinh & HTĐT.

 

line

Thông tin khác