Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN NGÀY 25/8/2017


Thứ hai ngày 21/8

7h00

 

 

 


13h30- 15h00

 

 

 

15h00

 

Họp công tác tự đánh giá

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Ban Giám hiệu, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách

 

Tại phòng 201 nhà 7 tầng

- Họp xét xếp hạng trình độ và học lực học kỳ II năm học 2016-2017

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng: Đào tạo, Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên; Trưởng các khoa

 

- Họp Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên

TP: Các đồng chí trong Ban (Theo Quyết định số 538/QĐ-ĐHCNVT ngày 01/10/2015 và Quyết định số 571/QĐ-ĐHCNVT ngày 11/8/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHCNVT)

 

Thứ ba ngày 22/8

7h00- 9h

 

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Ban thường vụ

 

line

Thông tin khác