Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 26/01/2018


Thứ ba ngày 23/01

7h00

 

 

 

 

13h00-15h30

 

 

 

 

15h30

Tại phòng 201 nhà 7 tầng

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên

TP: Các đồng chí trong Hội đồng; Đại diện lãnh đạo khoa Kinh tế, giáo viên chủ nhiệm lớp KT2Đ14

 

Họp thường vụ Đảng ủy

Ban thường vụ nghe và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2018 của Công đoàn trường, Đoàn TN

TP: Các đồng chí trong Ban thường vụ; Các đồng chí Ban thường vụ Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN

(Các đơn vị báo cáo chuẩn bị tài liệu gửi Ban thường vụ trước một ngày)

 

Họp về công tác cán bộ

TP: Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng Tổ chức Hành chính dự

 

Thứ tư ngày 24/01

7h00

 

Họp Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

line

Thông tin khác