Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/02/2016 ĐẾN NGÀY 26/02/2016


Thứ hai ngày 22/02

7h – 9h

 

 

 

9h – 11h

 

 

 

 

 

14h00

Tại phòng 201 nhà 7 tầng

Họp Giám hiệu

Mời Trưởng phòng Tổ chức Hành chính dự

 

Họp bàn về triển khai công tác tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Đào tạo, Tuyển sinh và QHVDN, Tổ chức Hành chính; Trưởng các khoa; Giám đốc trung tâm Thí nghiệm Thực hành

 

Họp bàn về công tác tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống đào tạo nhà trường

Kính mời: Các đ/c trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Đào tạo, Tài chính Kế toán dự

 

Thứ tư ngày 24/02

16h00

Giao lưu bóng đá nam chi đoàn cơ quan cơ sở Lâm Thao và cơ sở Việt Trì

Địa điểm: Sân bóng đá cơ sở Lâm Thao

TP: Toàn thể đoàn viên chi đoàn cơ quan

Kính mời Các đ/c trong Ban Giám hiệu; Các đ/c trong Đảng ủy; các thầy cô giáo, cán bộ, CNV trong toàn trường đến dự và cổ vũ

line

Thông tin khác