Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/10 ĐẾN NGÀY 26/10/2018


Thứ tư ngày 24/10

8h00

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 9/2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

 

 

line

Thông tin khác