Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/7 ĐẾN NGÀY 26/7/2019


Thứ hai ngày 22/7

7h30- 9h30

9h30

Tại phòng 201 nhà C3

- Họp Giám hiệu

TP: Các đ/c trong Ban Giám hiệu

Mời Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức-Hành chính, Quản lý Đào tạo, Tài chính Kế toán, Khoa học CN&HTQT dự

(Nội dung: Bàn các quy định nội bộ)

- Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

* Nhắc việc: Đề nghị các khoa, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015 để phòng Quản lý Đào tạo trình Hội đồng vào ngày 24/7/2019

Thứ tư ngày 24/7

14h00

Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa tuyển sinh 2015, Cao đẳng khóa tuyển sinh 2016

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019

 

Thứ sáu ngày 26/7

8h00

Gặp mặt viên chức là con Liệt sĩ, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Đại diện Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ công; Trưởng phòng: Tổ chức-Hành chính; Trưởng các đơn vị có viên chức là con Liệt sĩ và viên chức là con Liệt sĩ

line

Thông tin khác