Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN NGÀY 28/7/2017


Thứ hai ngày 24/7

7h00

 

Họp Hội đồng tuyển sinh

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

Thứ tư ngày 26/7

7h30

 

Nghe báo cáo chuyên đề: Kiểm định chất lượng đào tạo và đổi mới trong giáo dục đại học

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Toàn thể cán bộ; giảng viên; giảng viên kiêm nhiệm; chuyên viên các phòng: Đào tạo, Khảo thí, Thanh tra và ĐBCL đào tạo, Tuyển sinh và QHVDN, Khoa học và Công nghệ, Công tác CT&QLSV

 

13h30

Các đơn vị sinh hoạt qui chế đầu năm học mới tại văn phòng của đơn vị (Báo cáo lịch cụ thể để mời Giám hiệu phụ trách dự)

 

Thứ năm ngày 27/7

 

Các đơn vị sinh hoạt triển khai nhiệm vụ năm học mới “Theo Kế hoạch số 17/KH-ĐHCNVT ngày 14 tháng 7 năm 2017” (Báo cáo lịch cụ thể để mời Giám hiệu phụ trách dự)

Thứ sáu ngày 28/7

7h30

 

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Toàn thể cán bộ, viên chức

(Nhà trường tổ chức mời cơm trưa, các đơn vị báo cáo cụ thể cán bộ, viên chức dự Hội nghị cho phòng Tổ chức Hành chính)

line

Thông tin khác