Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN NGÀY 29/12/2017


Thứ ba ngày 26/12

8h00

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH “Thiết kế phần mềm nhận diện hình ảnh bằng Matlab cho nhà gửi xe của trường Đại học CN Việt Trì” của chủ nhiệm đề tài ThS.Bùi Thị Thanh Thủy

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

9h00

Làm việc với lãnh đạo công ty Cổ phần Allowtex-Nhật Bản về việc hỗ trợ thực tập cho sinh viên

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng (Đ/c Trần Thị Hằng); Trưởng phòng: Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Khoa học CN và HTQT; Trưởng khoa: Công nghệ Thông tin, Điện

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH “Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trường Đại học CN Việt Trì với các hoạt động phong trào” của chủ nhiệm đề tài TS.Bùi Ngọc Hà

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

Thứ tư ngày 27/12

7h00

 

Họp Đảng ủy mở rộng

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Đảng ủy; Các đ/c Bí thư các chi bộ

Mời Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN dự

(Đề nghị các đ/c Bí thư chi bộ dự họp mang theo tài liệu: Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 16/12/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên hàng năm và kế hoạch đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 của Đảng bộ)

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH “Thiết kế hệ thống chống trộm, báo cháy qua mạng điện thoại cho nhà thông minh sử dụng Module Sim 900A” của chủ nhiệm đề tài ThS.Tạ Công Điệp

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

line

Thông tin khác