Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/3 ĐẾN NGÀY 29/3/2019


Thứ hai ngày 25/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

- Họp cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Ban Giám hiệu; BCH Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị;

 

- Họp đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức tháng 02/2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức-Hành chính, Tài chính-Kế toán, Quản lý Đào tạo, Khoa học,Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

 

- Khoa Kinh tế tổ chức Seminar đề tài NCKH năm 2018

Nghiên cứu, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghiệp vụ thuế và kế toán thuế nâng cao cho sinh viên trường ĐHCNVT của chủ nhiệm đề tài ThS.Ngyễn Thị Anh Phương

Địa điểm: Tại văn phòng khoa Kinh tế

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế

 

Thứ ba ngày 26/3

14h00

Họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình trải nghiệm thực tế “Một ngày là sinh viên trường ĐHCNVT”

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị

Mời Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên dự

Thứ năm ngày 28/3

8h00

Họp giao ban công tác sinh viên

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Ban Giám hiệu (Đ/c Lê Thanh Tâm-PHT); Trưởng, Phó phòng Công tác sinh viên; Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính Kế toán, Tuyển sinh và HTĐT; Lãnh đạo các khoa phụ trách công tác sinh viên; Phụ trách Trạm Y tế

Mời Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên và giáo viên chủ nhiệm các lớp dự

line

Thông tin khác