Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/9 ĐẾN NGÀY 29/9/2017


 

Thứ hai ngày 25/9

7h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên liên thông khóa tuyển sinh năm 2015, đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2013 (đợt 2), cao đẳng chính quy khóa tuyển sinh năm 2014 (đợt 2)

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017

 

Thứ ba ngày 26/9

7h00

Họp Giám hiệu

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo dự

 

Thứ năm ngày 28/9

7h00

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017; xét thi đua, khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên năm học 2016-2017

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà 7 tầng

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa; Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên

Mời Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên dự

line

Thông tin khác