Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/8 ĐẾN NGÀY 31/8/2018


Chủ nhật ngày 26/8

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô trình độ đại học

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Theo Kế hoạch số 35/KH-ĐHCNVT ngày 23/8/2018

 

Thứ hai ngày 27/8

7h00-9h00

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Giám hiệu

Mời trưởng phòng Tổ chức Hành chính dự

 

9h00

Họp xét tinh giản biên chế đợt I/2019

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

13hh30

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

TP: Các đồng chí trong Ban thường vụ

line

Thông tin khác