Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2017


Thứ bẩy ngày 28/10

 

Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông trình độ đại học, văn bằng 2

Thời gian, địa điểm, thành phần theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHCNVT ngày 23/10/2017

Thứ bẩy và Chủ nhật ngày 28/10, 29/10

 

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học năm 2017 Địa điểm: Tại cơ sở Lâm Thao

Các đồng chí trong Ban coi thi, Ban thanh tra đúng 7h00 ngày 28/10/2017 có mặt tại phòng 305 nhà C1 để làm nhiệm vụ

Thứ sáu ngày 03/11

8h00

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng có xúc tác”

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

Kính mời các đồng chí giảng viên quan tâm đến dự

 

line

Thông tin khác