Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/7 ĐẾN NGÀY 02/8/2019


Thứ hai ngày 29/7

7h30

Họp cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Tại phòng 305 nhà C1

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị

Mời Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV dự

(Các đơn vị kiểm tra, báo cáo về công tác tuyển sinh và chuẩn bị giảng dạy năm học mới 2019-2020)

line

Thông tin khác