Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/9 ĐẾN NGÀY 04/10/2019


Chủ nhật ngày 29/9

7h00

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng 2 đại học đợt 2 năm 2019

TP: Các đồng chí trong Ban coi thi theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHCNVT ngày 27/9/2019 đúng 7h00 có mặt tại phòng 201 nhà C3 để làm nhiệm vụ

 

Thứ hai ngày 30/9

7h30

 

 

 

 

14h00

Tại phòng 201 nhà C3

- Họp tập thể lãnh đạo Nhà trường

TP: Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Mời Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự

 

- Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2019

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Các đồng chí trong Ban (Theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHCNVT ngày 24/9/2019)

line

Thông tin khác