Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 7/5/2018 ĐẾN NGÀY 13/5/2018


Thứ hai ngày 07/5

13h00- 14h00

14h00

 

 

Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 4/2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo

 

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa; Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Quản lý Đào tạo; Trưởng, Phó phòng Công tác sinh viên

Mời Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên dự

 

Thứ ba ngày 08/5

7h00

 

 

 

 

 

 

Khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư Gan (Theo Thông báo số 35/TB-ĐHCNVT ngày 23/3/2018)

Địa điểm: Tại Trạm Y tế của nhà trường

(Lưu ý: Đề nghị người đi khám nhịn ăn sáng)

Thứ sáu ngày 11/5

8h30- 9h30

9h30-16h00

9h00

 

Tổ chức ngày hội tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2018

- Khai mạc ngày Hội tuyển dụng tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Ban Giám hiệu; Ban tổ chức; Lãnh đạo các khoa có SV; Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014, 2015, cựu sinh viên, đại diện BCH Đoàn TN, đại diện BTK Hội sinh viên

 

- Tư vấn, tuyển dụng cho sinh viên tại các phòng giảng đường nhà C1 và C2

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Khoa Điện tổ chức cuộc thi thiết kế Mobile Robot

Địa điểm: Tại sân bóng chuyền số 1 cơ sở Lâm Thao

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Điện

Kính mời các đ/c trong Ban Giám hiệu; BCH Đoàn trường, các thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự

 

Thứ bẩy ngày 12/5

7h30- 8h00

8h00-11h00

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; cán bộ, viên chức đăng ký học theo thông báo số 53/TB-ĐHCNVT ngày 17/4/2018

 

Bồi dưỡng, ôn tập và thi chứng chỉ CNTT cơ bản

 

Chủ nhật ngày 13/5

7h30-11h00

 

Bồi dưỡng, ôn tập và thi chứng chỉ CNTT cơ bản

line

Thông tin khác