Lịch làm việc

rss feed

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ce theo phương pháp sol-gel” của chủ nhiệm đề tài Mạc Đình Thiết khoa Công nghệ Hóa học TP: Các đ/c trong Hội đồng Kính mời: Các đ/c giảng viên quan tâm đến dự

Làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Tong Myong Hàn Quốc

Làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Tong Myong Hàn Quốc TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo

Họp Đảng ủy

Họp Đảng ủy TP: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy

Họp Ban chỉ huy quân sự Trường

Họp Ban chỉ huy quân sự Trường TP: Các đ/c trong Ban (đ/c Trung Phó Chỉ huy Trưởng chuẩn bị các nội dung công tác năm 2015)

Họp Giao ban cán bộ chủ chốt

Họp Giao ban cán bộ Chủ chốt TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị