Lịch làm việc

rss feed

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN NGÀY 06/9/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN NGÀY 06/9/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/8 ĐẾN NGÀY 28/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/8 ĐẾN NGÀY 28/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 21/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 21/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 14/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 14/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 01/8 ĐẾN NGÀY 07/8/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 01/8 ĐẾN NGÀY 07/8/2015

Kế hoạch Sinh hoạt đầu năm học 2015-2016

Kế hoạch Sinh hoạt đầu năm học 2015-2016

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 24/7/2015

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 24/7/2015

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2015

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2015

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2015

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2015

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất năng lượng trong ống hút bơm ly tâm” của chủ nhiệm đề tài Nguyễn Tiến Hưng khoa Công nghệ Hóa họcTP: Các đ/c trong Hội đồngKính mời: Các đ/c giảng viên quan tâm đến dự