Năm 2015

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015


1. Vào số bằng CĐLT tuyển sinh 2013, CĐ tuyển sinh 2012

2. Vào sổ cấp bằng -H Liên thông tuyển sinh 2013

3. Vào sổ cấp bằng -H tuyển sinh 2011

4. Vào sổ cấp chứng chỉ quốc phòng-H tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012

5. Vào sổ cấp chứng chỉ thể chất ĐH tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012

6. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ A năm 2015

7. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh B CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013

8. Vào sổ cấp chứng chỉ Tin học B -H liên thông tuyển sinh 2013, -H tuyển sinh 2011

9. Vào sơ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013

line