Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử


Mã ngành: D510301

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

 

1. Các chương trình đào tạo:

+ Điện công nghiệp : Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện,điện tử trong sản xuất công nghiệp, ...

+ Điện tử viễn thông : Thiết kế, triển khai, xây dựng; Quản lý kỹ thuật hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển mạch, truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn vi ba, thông tin vệ tinh;...

+ Điện tử công nghiệp : Nghiên cứu triển khai, thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện, điện tử trong sản xuất công nghiệp;...

+ Hệ thống điện : Quản lý kỹ thuật hệ thống điện, nhà máy điện, mạng lưới truyền tải và phân phối điện; ...

2. Cơ hội nghề nghiệp:

SV tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với vai trò người vận hành, thiết kế hoặc quản lý kỹ thuật. Làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện- Điện tử. Các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm điện- điện tử; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện- điện tử trong và ngoài nước; … với vai trò người quản lý, thiết kế sản phẩm, cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành, sửa chữa, hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ cho các doanh nghiệp.