Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường


Mã ngành:D510406

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh


1. Các chương trình đào tạo:

+ Quản lý tài nguyên môi trường:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng phân tích, đánh giá, tư vấn và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thuộc các lĩnh vực sau:

- Quản lý môi trường đô thị;

- Quản lý môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất;

- Quản lý thông tin môi trường và quy hoạch môi trường;

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt độ thị

- Quản lý chất thải nguy hại;

- Đánh giá tác động môi trường và xã hội;

- Kinh tế và kiểm toán môi trường;

- Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học;

- Du lịch Sinh thái.

- Quy hoạch tổng hợp và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên;

- ISO 14001

- Quan trắc, Phân tích, xử lý số liệu môi trường

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn)

- Pháp luật tài nguyên và môi trường

- Truyền thông môi trường

- Thanh tra bảo vệ môi trường

- Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường

- Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, rừng, biển…

+ Công nghệ môi trường:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải khí, lỏng, rắn…, các công trình sản xuất sạch hơn.

- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng của môi trường.

- Tiếp nhận, triển khai các các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt; Phát triển ứng dụng Công nghệ môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng.

- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ môi trường.

- Kiểm định, phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường.

2. Cơ hội nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm việc tại:

- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về quản lý tài nguyên và môi trường;

- Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, Giao thông công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty Môi trường đô thị, các phòng/ ban quản lý đô thị thuộc quận huyện;

- Ban quản lý dự án, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Cảnh sát môi trường;

- Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung;

- Các cơ quan kiểm định, các phòng thí nghiệm phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường.

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, trung tâm y tế dự phòng

- Trung tâm tư vấn xây dựng và dịch vụ

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường có thể làm việc tại:

- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ môi trường;

- Trung tâm Bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý môi trường, Trung tâm về kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường và kiểm soát môi trường;

- Các công ty như cấp - thoát nước.

- Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản;

- Các nhà máy công nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất;

- Các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản;