Ngành Công nghệ Sinh học

rss feed

Ngành Công nghệ Sinh học

Ngành Công nghệ Sinh học

Mã ngành:  D420201

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

1. Các chương trình đào tạo:

+ Công nghệ sinh học môi trường

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải khí, lỏng, rắn…, các công trình sản xuất sạch hơn bừng phương pháp sinh học.

- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ sinh học mới nhằm nâng cao chất lượng của môi trường.

- Tiếp nhận, triển khai các các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt; Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng.

- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ sinh học môi trường.

- Kiểm định, phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường

+ Công nghệ sinh học thực phẩm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra thuộc lĩnh vực sinh học thực phẩm.

- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình công nghệ sinh học thực  phẩm.

- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ sinh học thực phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm..

- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ sinh học thực phẩm trong sản xuất và đời sống dân dụng.

- Kiểm định, phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm.

+ Công nghệ sinh học

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Lựa chọn hoặc tạo mới tác nhân sinh học,

- Thiết kế công nghệ và vận hành hệ thống công nghệ chuyển hóa nguyên liệu sinh học thành sản phẩm ngành công nghiệp bao gồm như dược phẩm, vaxin, enzyme, protein, nhiên liệu sinh học, hóa chất, chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học, thành phần thực phẩm chức năng

- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học và các công trình công nghệ sinh học thực phẩm.

- Nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các công nghệ mới thuộc các lĩnh vực về công nghệ sinh học.

- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học

- Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm công nghệ sinh học

2. Cơ hội nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường có thể làm việc tại:

- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ môi trường;

- Trung tâm Bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý môi trường, Trung tâm về kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường và kiểm soát môi trường;

- Các công ty như cấp - thoát nước.

- Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản;

- Các nhà máy công nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất;

- Các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản;

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm có thể làm việc tại:

- Các cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm như: Chế biến và bảo quản thịt, sữa, thủy hải sản, cà phê, chè, đồ hộp...

- Trung tâm tư vấn thiết kế công nghệ thực phẩm;

- Các cơ quan quản lý chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở  đào tạo nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm .

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể làm việc tại:

- Đảm nhận về  kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm công nghệ sinh học tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, xử lý môi trường...;

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng...;

- Trung tâm tư vấn thiết kế các lĩnh vực của công nghệ sinh học;

- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở  đào tạo nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học.