Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin


Mã ngành:D480201

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

1. Các chương trình đào tạo:

+ Công nghệ phần mềm: Quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; Phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm,..

+ Hệ thống thông tin kinh tế : Xây dựng được các hệ thống thông tin quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ, ...

+ Mạng máy tính: Thiết kế, chế tạo, bảo trì, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính,...

+ An toàn thông tin: Quản trị mạng máy tính; Bảo mật cơ sở dữ liệu tại các ngân hàng và các mạng máy tính chuyên dụng, bảo mật thông tin kinh tế xã hội cho đơn vị, doanh nghiệp,...

+ Khoa học máy tính: Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán và ứng dụng của chúng trong hệ thống máy tính; ...

2. Cơ hội nghề nghiệp:

SV tốt nghiệp có thể làm việc thuộc các lĩnh vực: Tư vấn, đề xuất giải pháp xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng. Phân tích và thiết kế, triển khai, quản trị các hệ thống thông tin cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, tham gia vào các công đoạn của quá trình phát triển phần mềm. Tham gia nghiên cứu thiết kế các hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính. Tư vấn giải pháp mạng, thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống mạng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu đủ điều kiện có thể giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành công nghệ thông tin tại các đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trường dạy nghề hoặc các trường THPT.