Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

TS. HOÀNG THỊ KIM VÂN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Ngày 20/5/2019, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết và đánh giá một số hoạt tính sinh học của tinh dầu từ cây sả chanh (Cumbopogon Citratus Stapf) trồng ở Tỉnh Phú Thọ.”

Th.S TRẦN PHÚC NGHĨA ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 24/4/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Trần Phúc Nghĩa đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xác định một số anion NO3-, Cl-, SO42-, PO43- trong nước bề mặt xã Xuân Huy – Lâm Thao – Phú Thọ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản”.

TS. VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 17/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường : “Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất plinapulin mới có hoạt tính, ứng dụng trong điều trị ung thư”

TS. MINH THỊ THẢO ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 9/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường : “Nghiên cứu sự tăng trưởng gia cầm (gà) sử dụng chất chống oxy hóa Bisphenol-5”

TS BÙI NGỌC HÀ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 8/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Bùi Ngọc Hà đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập trong giờ học các môn Lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” 

TH.S TẠ THỊ THU HIỀN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 7/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Tạ Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 24/8/2018, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng các phần mềm Adobe presenter và crocodile physics vào sạon bài giảng E – Learning trong dạy học Vật lý đại cương tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (SINH VIÊN)

MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (SINH VIÊN)

NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN QUỐC KHÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 13/7/2018 tại Viện Sư Phạm Kỹ thuật - trường đại học Bách Khoa Hà Nội, NCS. Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng bộ môn Mạng máy tính - trường Đại  học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật với đề tài “Dạy học trực tuyến ngành Công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Tứ Thành.

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"