Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

TH.S BÙI THỊ THƠI ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 11/12/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Bùi Thị Thơi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu biến tính cát Sông Lô ứng dụng để loại bỏ Cr và Mn trong nước thải công nghiệp”.

TS. ĐẶNG NGỌC ĐỊNH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Sáng ngày 11/12/2019, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ khoáng thiên nhiên chứa Bentonit và ứng dụng hấp phụ chất phóng xạ trong nước thải khai thác quặng”.

TS. HOÀNG THỊ KIM VÂN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Sáng ngày 11/12/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tách chiết tinh dầu lá tía tô trồng ở Tỉnh Phú Thọ”.

TH.S LÊ NGỌC THANH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày  11/12/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Lê Ngọc Thanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu định lượng vitamin B1trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC ứng dụng vào bài thực hành chuyên ngành Hoá phân tích”.

KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

Chiều ngày 29/11/2019, khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức seminar các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019.

KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

Chiều ngày 29/11/2019, khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức seminar các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019.

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT TINH DẦU LÁ TÍA TÔ TRỒNG Ở TỈNH PHÚ THỌ”.

Ngày 28/11/2019, Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức seminar đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tách chiết tinh dầu lá tía tô trồng ở Tỉnh Phú Thọ”.

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT TINH DẦU LÁ TÍA TÔ TRỒNG Ở TỈNH PHÚ THỌ”.

Ngày 28/11/2019, Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức seminar đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tách chiết tinh dầu lá tía tô trồng ở Tỉnh Phú Thọ”.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI...

Chiều ngày 23/11/2019, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức seminar khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI...

Chiều ngày 22/11/2019, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức seminar khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.