Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 11/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Mạc Đình Thiết đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel và ứng dụng trong phân hủy thuốc nhuộm xanh metylen”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 07/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quá trình thu hồi Sn, Cu từ bo mạch chủ của thiết bị điện tử bằng phương pháp điện hóa”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

Ngày 02/12/2017, tại phòng 201, nhà 7 tầng, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để sản xuất một số sản phẩm công nghiệp”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Nguyễn Tiến Khí đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dựng trong lĩnh vực xúc tác”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tái sinh than hoạt tính trong công nghiệp sản xuất strinitrotoluen (TNT) bằng sóng điện từ và dòng Nitơ bị ion hóa”.

Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 03/11/2017, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng các xúc tác ”.

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ