Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

Ngày 02/12/2017, tại phòng 201, nhà 7 tầng, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để sản xuất một số sản phẩm công nghiệp”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Nguyễn Tiến Khí đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dựng trong lĩnh vực xúc tác”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tái sinh than hoạt tính trong công nghiệp sản xuất strinitrotoluen (TNT) bằng sóng điện từ và dòng Nitơ bị ion hóa”.

Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 03/11/2017, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng các xúc tác ”.

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Vũ Đinh Ngọ, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ”.

TS. NGUYỄN THÀNH ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Nguyễn Thành Đoàn, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu chế tạo xi măng chịu nhiệt hệ CaO – MgO – Al2O3 (CMA) từ đolomit và nguyên liệu giàu Al2O3 trong nước ”.