Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 03/11/2017, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng các xúc tác ”.

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Vũ Đinh Ngọ, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ”.

TS. NGUYỄN THÀNH ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Nguyễn Thành Đoàn, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu chế tạo xi măng chịu nhiệt hệ CaO – MgO – Al2O3 (CMA) từ đolomit và nguyên liệu giàu Al2O3 trong nước ”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 20/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bit oxymethyl phosphinic”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 25/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1 TS. Phan Minh Tân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon của các benzandehit thế và thăm dò hoạt tính sinh học”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Ngày 19/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Chiều ngày 17/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hà Quang Ánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.