Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.

Ngày 31/3/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.

Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước

Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020”.

Ngày 29/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1- Trường ĐHCNVT, ThS. Đoàn Thanh Ngọc đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số...

Ngày 29/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Nguyễn Thị Kim Thúy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”

Với mục tiêu đặt ra là tiếp cận một hướng phân tích mới trong đó có sự ứng dụng các sản phẩm tin học, cụ thể là ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen và áp dụng định lượng các dạng Asen trong một mẫu nước, ngày 18/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Nguyễn Thị Phương Thùy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 11/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì đã họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa Spinel sử dụng trong công nghiệp luyện thép” do TS. Vũ Đình Ngọ làm Chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Vũ Quốc Hiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 trường ĐHCN Việt Trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ” của ThS. Lê Trọng Hùng đã bảo vệ thành công. 

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách triết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dựng trong sản xuất dược phẩm”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách chiết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dụng trong sản xuất dược phẩm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Văn Khanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”