Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”

Với mục tiêu đặt ra là tiếp cận một hướng phân tích mới trong đó có sự ứng dụng các sản phẩm tin học, cụ thể là ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen và áp dụng định lượng các dạng Asen trong một mẫu nước, ngày 18/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Nguyễn Thị Phương Thùy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 11/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì đã họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa Spinel sử dụng trong công nghiệp luyện thép” do TS. Vũ Đình Ngọ làm Chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Vũ Quốc Hiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 trường ĐHCN Việt Trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ” của ThS. Lê Trọng Hùng đã bảo vệ thành công. 

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách triết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dựng trong sản xuất dược phẩm”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách chiết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dụng trong sản xuất dược phẩm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Văn Khanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý đầu sách và mượn trả sách tại thư viện trường...

Ngày 3/11/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, Thạc sĩ Trần Thị Hiệp đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý đầu sách và mượn trả sách tại thư viện trường ĐHCN Việt Trì”

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 16/10/2015, tại phòng 305, giảng đường C1- Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của một số oxit kim loại chuyển tiếp cố định trên nền Polyme trong xử lý nước thải chứa lưu huỳnh”.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Tạp chí quốc tế ISI là tạp chí có uy tín hàng đầu thế giới. Các công trình khoa học công bố trên Tạp chí này đạt trình độ nghiên cứu cơ bản xuất sắc, có tính đột phá, có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với cộng đồng khoa học và mà còn cả xã hội. Trên thế giới, số lượng bài báo xuất bản trên tạp chí ISI không chỉ là chỉ số đánh giá phát minh và tài năng cá nhân các nhà khoa học mà còn đánh giá trình độ khoa học của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, thậm chí cả trình độ khoa học của một quốc gia. Quy trình được đăng bài trên tạp chí này tương đối khắt khe và tỷ lệ bài bị từ chối bởi những tạp chí như ISI là rất cao. Chính vì thế, một nghiên cứu khoa học được đăng ở ISI có giá trị và ảnh hưởng rất lớn.