Quy chế - Quy định

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp


- Quyết định trình bày đồ án Tốt nghiệp (tải về).

- Qui định trình bày đồ án Tốt nghiệp (tải về).

line
line

Thông tin khác