<![CDATA[Bậc Đại học]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc.html vi-vn Wed, Jan 11, 2012 16:02:55 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/bac-dai-hoc.html <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2017.html Mon, Mar 12, 2018 09:25:47 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2016.html Sun, Mar 11, 2018 19:14:40 GMT+7 <![CDATA[Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-bang-tot-nghiep-dh-lien-thong-2015.html Tue, Oct 31, 2017 07:30:39 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2012-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 12:52:51 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:40:29 GMT+7