<![CDATA[Biểu mẫu, hướng dẫn]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan-2.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:32:39 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/bieu-mau-huong-dan-2.html <![CDATA[Các biểu mẫu chế độ cho sinh viên năm 2016]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan-2/cac-bieu-mau-che-do-cho-sinh-vien-nam-2016.html Tue, May 26, 2015 14:16:27 GMT+7 <![CDATA[Mẫu xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan-2/mau-xac-nhan-hssv-vay-von-tin-dung-dao-tao-1.html Wed, Jun 18, 2014 11:53:28 GMT+7