<![CDATA[ISO 9001-2008]]> http://vui.edu.vn/iso-9001-2008.html vi-vn Tue, Mar 15, 2016 08:44:52 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/iso-9001-2008.html <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008]]> http://vui.edu.vn/iso-9001-2008/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-danh-muc-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-9001-2008.html Tue, Mar 15, 2016 09:15:13 GMT+7