<![CDATA[ISO 9001-2008]]> http://vui.edu.vn/iso-9001-2008.html vi-vn Tue, Mar 15, 2016 08:44:52 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/iso-9001-2008.html <![CDATA[GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/iso-9001-2008/giay-chung-nhan-iso-9001-2008-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Mar 15, 2016 09:15:13 GMT+7